Tuin Aanleg

Tuin aanleg - Wat kunnen wij voor u betekenen?

In een mensenleven verandert de inrichting van een tuin vaak meerdere malen. Jonge mensen willen vaak een tuin met weinig onderhoud, omdat daar de tijd voor ontbreekt. Als er kinderen komen wordt de tuin dan aangepast aan de speelbehoefte van de kinderen. Vaak met speeltoestellen en veel gazon omringd met vaste planten en struiken. Als de kinderen groter worden zien we vaak dat er vijvers en zwembaden aangelegd worden. Tot slot komt dan weer de onderhoudsvrije tuin naar voren bij oudere mensen.

tuin aanleg - grondverzet Jos Habets

tuin aanleg - grondverzet Jos Habets

We zien steeds vaker bij de tuin aanleg van groter formaat, dat klanten dan kiezen voor een tuinarchitect. Die maakt dan een tekening naar uw wensen. Wij gaan dan vervolgens onder begeleiding van die architect aan het werk. Maar als u zelf een idee hebt hoe de tuin aanleg eruit moet komen te zien, werken we graag onder uw regie. Door onze ervaring voorzien wij u graag van tips en adviezen.

Bij tuin aanleg denken we meestal aan het beplanten van de tuin, maar dat is pas aan de orde als eerst de voorbereidingen zijn getroffen.

Als bestaande tuinen vernieuwd moeten worden beginnen we met het rooien van bomen en struiken. Deze worden dan per container afgevoerd en naar reguliere stortplaatsen gebracht. Indien het grote bomen zijn, kunnen we ook het zaagwerk verzorgen. Uiteraard worden de wortels (stobben) ook uit de grond verwijderd. Vervolgens worden de contouren van de tuin uitgezet. Als er grond te veel is wordt die afgevoerd en bij te weinig grond kunnen wij die leveren.

Omdat we in een heuvelachtig gebied wonen zijn er vaak hoogte verschillen in tuinen; die worden dan met keerwanden opgevangen (zie onze dienst keerwanden tuin). Zo ontstaan dan plateaus die elk een eigen invulling krijgen. Om elk plateau te bereiken worden er in de keerwanden trappartijen aangebracht.

Klik hier als u beelden wilt zien van onze dienst tuin aanleg.

Bij de tuin aanleg houden we ook rekening met kabels en leidingen naar tuinhuizen, kranen, draingoten en verlichtingen. Die worden dan meteen in mantelbuizen mee gelegd.

Vooral het goed plannen van de afwatering is belangrijk bij de tuin aanleg.

Daarom worden er bij de tuin aanleg draingoten en kolken geplaatst die op een riolering worden aangesloten.

Tuin aanleg betekent ook de voorbereidingen treffen voor bestratingen en terrassen.

Dat betekent dat graafwerk verricht wordt om de juiste hoogte te verkrijgen. Hierbij rekening houdend met het opvullen van de ondergrond met een verhardingslaag (vaak korrelmix) en straatzand. Dit alles wordt dan verdicht met een zware trilplaat om nazakken te voorkomen. Vervolgens kan dan de stratenmaker aan het werk.

Bij het aanleggen van vijvers en zwembaden (zie ook zwembad aanleg) moet er meestal grond afgevoerd worden.

tuin aanleg: een weerspiegeling van uzelf !

De tuin aanleg bij nieuwe woningen is gemakkelijker, er hoeft dan niet eerst gerooid en afgebroken te worden. De grond wordt doorgespit om een goede afwatering te krijgen. Voor het opbouwen van de tuin gaan we dan net zoals bij bestaande woningen te werk.

Tot slot kunt u dan aan het werk met de beplantingen en uw tuin aanleg is klaar. Het is dan goed te weten dat vaste planten het beste in het voor- of najaar geplant kunnen worden. Tuincentra zullen u hier graag over informeren.

Omdat ons bedrijf al heel wat tuinen heeft aangelegd, is het meestal mogelijk in een van die tuinen een kijkje te nemen om u een idee te geven hoe e.e.a. er bij u komt uit te zien.

Wij houden graag alles in een hand om het geheel vlot te laten verlopen zodat u zo snel mogelijk van uw nieuwe tuin kunt genieten.

Tuin Aanleg - Grondverzet bedrijf Jos Habets.