Sloopwerken Limburg

Sloopwerken Limburg - Sloophamer Grondverzet Jos Habets

Sloopwerken Limburg - Sloophamer Grondverzet Jos Habets

Sloopwerken Limburg is onze verzamelnaam voor diverse sloopwerkzaamheden.

En zoals reeds eerder aangegeven werkt ons grondverzet bedrijf voornamelijk in Zuid Limburg, in de regio Mergelland en Heuvelland. Incidenteel ook in Midden Limburg.

Waar kunnen we zoal aan denken bij onze dienst Sloopwerken Limburg?

  • Allereerst denken we bij sloopwerkzaamheden al snel aan het slopen van woningen.

Dit doen wij alleen bij kleinere panden, dit omdat ons materieel voor grotere werken te klein is.

  • Maar onze dienst Sloopwerken Limburg houdt ook in het slopen van betonvloeren.

Dit vaak inpandig in woningen, bergingen en stallen. Deze betonvloeren zijn dan vaak verstevigd met staalmatten. Dit is echter voor ons geen probleem. Als het inpandige projecten betreft zijn dat vaak moeilijke sloopwerken, omdat er vaak lage plafonds zijn waardoor er maar tot een bepaalde hoogte met de arm van de machine gewerkt kan worden. Dit zijn de precisie werken en is ervaring vereist.
Klik hier als u beelden wilt zien van onze dienst sloopwerken limburg.

  • Onder onze verzamelnaam Sloopwerken Limburg kunnen ook keerwanden vallen.

Deze zijn dan meestal oud en gescheurd en dienen vervangen te worden. Beide werkzaamheden kunnen door ons verricht worden.

  • Weer een andere tak van onze verzamelnaam Sloopwerken Limburg, is het slopen van bestratingen.

Deze kunnen al dan niet in stabilisatiebeton liggen. Vaak gaan deze sloopwerkzaamheden gepaard met het vernieuwen van deze bestrating inclusief de onderlaag. Ook hiervoor kunt u ons inschakelen.

In de regio waarin wij werkzaam zijn, zien we steeds vaker dat boerderijen verbouwd worden tot woningen of appartementen. Van oudsher zijn bij deze boerderijen mestputten en andere ondergrondse bouwwerken.

  • Omdat deze niet passen in de nieuwe bestemming moeten ze dus gesloopt worden.

Ook dit valt onder onze verzamelnaam Sloopwerken Limburg.

  • Een heel ander aspect van Sloopwerken Limburg is het rooien van bomen en hagen.

Slopen is plaatsmaken voor iets nieuws

Uiteraard kunnen deze ook door ons afgevoerd worden. Als deze staan bij woningen is het vaak noodzakelijk om een KLIC melding aan te vragen, dit om te voorkomen dat er kabels en leidingen mee omhoog komen die in de wortels verstrengeld zitten. Deze KLIC melding wordt dan door ons aangevraagd..

Bij de meeste voornoemde sloopwerkzaamheden die onder onze verzamelnaam Sloopwerken Limburg vallen, komt meestal ook een stukje graafwerk voor. Uiteraard hebben wij daarvoor altijd de geëigende graafbakken bij ons.

Waarmee voeren wij onze dienst Sloopwerken Limburg uit?

Al deze sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd met onze drie grondverzetmachines:

De machines zijn dan voorzien van een hydraulische sloophamer of sloop – sorteergrijper.
De hydraulische sloophamer hangt aan de grondverzetmachine en prikt het te slopen stuk in, zodat dit in brokken verdeeld wordt.
De sloop – sorteergrijper kan stukken muur of grotere brokken puin wegpakken.
Het uitkomende puin kan geladen worden in onze dumpers, zoals de grond dumper 10 ton of de grond dumper 3,5 ton, en vervolgens afgevoerd.

Zoals uit voorgaande toelichting over onze verzamelnaam Sloopwerken Limburg blijkt, gaat het in de praktijk nooit alleen om de sloopwerken.

De bijkomende aspecten zijn:

  • Transporteren van het uitkomende puin naar een verzamelplek;
  • Afvoeren en stortkosten van het uitkomende slooppuin, bomen en wortels e.d.;
  • Het weer opbouwen van nieuwe keerwanden, fundamenten e.d.; inclusief de levering van de materialen hiervoor;
  • Het leveren en aanbrengen van nieuwe bestratingen.

Vaak is het noodzakelijk dat voor het slopen van woningen, keerwanden en het rooien van bomen en hagen een vergunning noodzakelijk is. Dit geldt uiteraard ook voor het nieuw maken van bouwkundige projecten. Hiervoor dient de eigenaar zelf zorg te dragen. Of een vergunning noodzakelijk is, is bij de gemeente op te vragen.

Kortom bij onze dienst Sloopwerken Limburg komt meer kijken dan alleen maar zonder na te denken iets afbreken.

Sloopwerken Limburg ~ Jos Habets.