Zwembad Aanleg

Aanleg Zwembaden en Waterpartijen

Grondverzet Jos Habets Reijmerstok kan u ook van dienst zijn voor het aanleggen van waterpartijen.

zwembad aanleg - grondverzet Jos Habets

zwembad aanleg - grondverzet Jos Habets

Met waterpartijen bedoelen we dan:

  • aanleg van zwembaden;
  • aanleg van kikkerpoelen / waterbuffers;
  • aanleg van vijvers en waterpartijen;
  • aanleg van zwemvijvers;
  • aanleg van waterlopen en drainages.

Voor al deze zaken verrichten wij het grondwerk, daarmee bedoelen we dan het uitgraven. De uitkomende grond kan dan afgevoerd worden of blijft op het terrein voor verder verwerking.

Klik hier als u beelden wilt zien van onze dienst zwembad aanleg.

Bij de aanleg van zwembaden werken we samen met de zwembadleverancier. Deze zorgt voor de benodigde tekeningen van leidingen en inbouwapparatuur. Nadat het bad is uitgegraven wordt door ons de vloer gestort voorzien van staalmatten. Al deze materialen worden door ons geregeld. Het zwembad kan dan gemetseld worden en de folie aangebracht of er wordt een prefab bad geplaatst.

Vervolgens wordt door de zwembadleverancier het leidingwerk aangebracht en aangesloten. Hierna kan ons bedrijf dan weer rondom aanvullen, gelijktijdig met het vullen met water van het bad. Tot slot wordt dan nog de randsteen geplaatst.

Omdat het aanleggen van een zwembad in een tuin een flinke ingreep is, wordt vaak de gehele of gedeeltelijke tuin veranderd. Ook hierin kan Grondverzet Jos Habets voor u van betekenis zijn.

aanleg waterbuffer - grondverzet Jos Habets

aanleg waterbuffer - grondverzet Jos Habets

Aanleg van kikkerpoelen en waterbuffers

De aanleg van kikkerpoelen en waterbuffers wordt veelal in opdracht van natuurbeheerorganisaties en overheden uitgevoerd. Maar ook voor particulieren en bedrijven die een natuurlijke opvang van regenwater willen realiseren worden deze door ons aangelegd. Hierbij is het uiteraard noodzakelijk dat de loop van het water naar de waterpartijen ook goed wordt aangelegd. Deze waterpartijen worden rondom veelal afgewerkt met uitkomende grond en afgewerkt met keien.

Aanleg van vijvers en waterpartijen

De aanleg van vijvers en waterpartijen gebeurd meestal in particuliere tuinen. Met waterpartijen bedoelen we dan waterlopen die uitmonden in een vijver en van hieruit weer opgepompt worden naar het begin. Hierbij verrichten we dan niet alleen het grondwerk maar ook de afwerking rondom. Vaak gebeurt dit in samenwerking met tuinarchitecten.

Wij kunnen u ook helpen met waterbeheer, waterpartijen en zwembaden

Aanleg van een zwemvijver

Steeds meer klanten kiezen voor een zwemvijver. Dit is een vijver die op natuurlijke wijze met hemelwater wordt gevuld en een overloop heeft naar een afvoersysteem. Omdat hierin ook gezwommen wordt dient er een deugdelijk filtersysteem gerealiseerd te worden. Het spreekt voor zich dat we hierbij ook weer behulpzaam zijn met de afwerking rondom.

Als laatste dan de aanleg van waterlopen en drainages…

Doordat tegenwoordig steeds meer oppervlakte verhard wordt, zal er toch een afvoermogelijkheid voor het hemelwater gezocht moeten worden. Dat kan op een sierlijke manier door het aanleggen van molgoten en waterlopen bovengronds. Is dat niet mogelijk dan zal er een drainagesysteem met afvoeren ondergronds aangelegd dienen te worden. Ook het aanleggen en leveren van drainagegoten en kolken behoort tot de mogelijkheden. Deze worden dan ingepast in de bestrating.

Door bovenstaande moge duidelijk zijn dat Grondverzet Jos Habets u ook kan helpen met waterbeheer, waterpartijen en zwembaden. Ons bedrijf zal eerst bij u komen kijken en luisteren naar uw wensen. Door onze ervaringen kunnen we u dan op een passende manier adviseren en offerte uitbrengen. Het spreekt voor zich dat dit alles, of het nu gaat om zwembad aanleg of de aanleg van een ander soort waterpartij, op vrijblijvende basis is.