Rioleringswerken

leveren + aanbrengen pvc materialen; rioleringswerken - grondverzet Jos Habets

leveren + aanbrengen pvc materialen; rioleringswerken - grondverzet Jos Habets

Wat kunnen wij voor u betekenen met rioleringswerken?

Bij rioleringswerken denken we meestal aan de grote riolen die in de straat liggen. Dat zijn de stamriolen, met de ronde putdeksels. Deze werkzaamheden worden meestal uitgevoerd door grote grondverzetmachines van wegenbouwers. Het aanleggen of vernieuwen van stamriolen wordt meestal gedaan bij aanleg of reconstructie van wegen.

Ons grondverzet bedrijf richt zich voornamelijk op de kleinere rioleringswerken, zoals:

  • Het maken of vernieuwen van huisaansluitingen

Hiermee bedoelen we het graven van sleuven bij nieuwbouw woningen vanaf de straat tot aan de woning maar ook bij bestaande woningen waarvan de riolering verouderd is. Hieraan denken we vooral bij rioleringswerken.

  • Het maken of herstellen van drainages

Dit kunnen drainages rondom woningen zijn, waarvan de kelder bijvoorbeeld vochtig is. Maar ook in natte weilanden en grasvelden worden vaak drainages gelegd. Deze drainages nemen het water dan op en voeren dit af naar bestaande rioleringen. Dus ook dit zijn rioleringswerken.

  • Het aanleggen of herstellen van hemelwater afvoeren

Bij deze rioleringswerken maken we dan de sleuven ten behoeve van de afvoer van dakgoten. Vervolgens worden de pvc buizen gelegd en aangesloten op het bestaande rioleringstelsel. In heel veel gemeenten worden gescheiden rioleringen gelegd, 1 voor vuil water en 1 voor hemelwater.

  • Het plaatsen van putten ten behoeve van de opvang van hemelwater

Rioleringswerken - een vak apart

Tegenwoordig worden bij nieuwbouw woningen putten in de grond geplaatst om het hemelwater op te vangen om zodoende voor een gedeelte in de eigen watervoorziening te kunnen voorzien. Daarbij valt te denken aan water voor het poetsen van auto’s, om planten water te geven, voor het doorspoelen van toiletten. Maar ook bij bestaande woningen is er steeds meer vraag naar zulke putten. Enerzijds uit kostenoverweging (water wordt steeds duurder) maar vooral ook uit milieu oogpunt.

  • Het plaatsen van draingoten en kolken

De laatste jaren worden we steeds vaker geteisterd door hevige regen- en hagelbuien. Daarbij is de wateroverlast vaak enorm. Dit komt enerzijds omdat de hoofdrioleringen het niet aankunnen; en anderzijds gaan we steeds meer groen, zoals perken en grasvelden, verharden. Daardoor kan het water niet in de grond zakken en zal dus naar het riool lopen. Om zo weinig mogelijk water in de gebouwen te krijgen worden dan putten en draingoten geplaatst die het water moeten opvangen.

Alle materialen die hiermee gemoeid zijn kunnen eveneens door ons geleverd worden. Ons grondverzet bedrijf heeft constant een voorraad gangbare pvc materialen.

Vaak worden tijdens de graafwerkzaamheden voor rioleringswerken ook andere leidingen meegenomen in de uitgegraven sleuf. Bij grondwerk voor tuin aanleg en vooral bij het grondwerk voor nieuwe tuinen gebeurt dit vaak. Daarbij valt te denken aan waterleidingen, stroomkabels, maar ook lege leidingen die gelegd worden voor het geval er later nog het een of ander aangesloten dient te worden. Daardoor hoeft dan niet weer gegraven te worden.

Klik hier als u beelden wilt zien van onze rioleringswerken.

Rioolinspectie, onze nieuwste dienst binnen rioolwerkzaamheden!

Om u nog meer van dienst te kunnen zijn bij problemen met riolen, kunnen wij vanaf december 2012 voor u een rioolinspectie uitvoeren. Wij maken daarbij gebruik van een mobiele, handzame camera-endoscoop met draadloze signaaloverdracht. Documentatie van beelden en video’s wordt op een micro SD kaart gezet. Deze kan vervolgens op uw computer worden bekeken. En samen met u wordt dan het plan van aanpak besproken.

rioolinspectie met camera; rioleringswerken - grondverzet Jos Habets

rioolinspectie met camera; rioleringswerken - grondverzet Jos Habets


Door hiervan gebruik te maken hoeven wij niet meer onnodig veel meters sleuven open te graven om de oorzaak van het probleem te vinden. Deze oorzaken kunnen zijn: verstoppingen, verzakkingen, scheuren in riolen etc. Uiteraard wordt het opgraven van het riool door ons uitgevoerd, evenals het leveren van nieuwe pvc buizen en hulpstukken. Om vervolgens weer alles netjes dicht te maken en af te werken.

Rioleringswerken, veel meer dan graafwerk en leidingen leggen…

Zoals uit bovenstaand blijkt zijn rioleringswerken niet alleen het maken van sleuven en leggen of herstellen van leidingen ten behoeve van riolering. Vooral in de particuliere sfeer komen we eerst het te maken werk bekijken en kunnen desgewenst tips en advies geven, alvorens aan het werk te beginnen. Neem a.u.b. contact met ons op voor meer informatie hierover.

Wij zeggen dan ook altijd: rioleringswerken, een vak apart!