Grondverzet – Grondwerken

De term grondverzet/grondwerken is heel breed opgezet. Er komt zowel grondverzet/grondwerk kijken bij nieuwbouw van een woning, schuur, garage, stal of bedrijvencomplex.

Maar denk ook aan grondverzet/grondwerk bij het vernieuwen of aan leggen van riolering, bestrating en aanleggen van tuinen.

Dan hebben we nog de grondwerkzaamheden bij het uitgraven van een zwembad of vijver. Maar natuurlijk ook als deze weer gevuld moeten worden.

Kortom grondverzet/grondwerk in de breedste zin des woords.

Voor meer informatie over onze dienst Grondverzet dan wel Grondwerken, verwijs ik u graag naar onze homepage.

Deze gaat uitvoering in op:

  • Wie Grondverzet bedrijf Jos Habets is;
  • Welke diensten dan wel werkzaamheden we u kunnen bieden;
  • Welk materieel we hebben om in te zetten bij de diverse soorten diensten die we aan u kunnen leveren.

grondverzet / grondwerken - Jos Habets

grondverzet / grondwerken - Jos Habets

,