Vakmanschap in Zuid-Duitsland

Van een Nederlandse relatie, die woonachtig is in Zuid Duitsland, kreeg Grondverzet Jos Habets de opdracht om de tuin te veranderen. Er was vooral behoefte aan een machinist voor de grondverzetmachine en een stratenmaker.

Alle materieel werd ter plekke gehuurd. Normaliter gaat grondverzet Jos Habets eerst ter plekke kijken en de wensen van de klant bespreken, alvorens een werk aan te nemen. In dit geval was dit echter gezien de afstand niet mogelijk.

Zuid Duitland - Project Grondverzet Jos Habets

Grondverzet Jos Habets in Zuid Duitsland

D.m.v. foto’s van de bestaande situatie en tekeningen van het te realiseren werk, werd dit werk aangenomen.

Begonnen werd met het slopen van oude keerwanden, verwijderen van groen en grond en dit alles werd afgevoerd. Vervolgens werden nieuwe keerwanden, bestaande uit L-elementen geplaatst op een beton fundament. Hierna werd het grondwerk verricht.

Tot slot hebben we paadjes aangelegd, bestaande uit betonplaten en grind. Als finishing touch werden bloembakken geplaatst. Wij danken onze opdrachtgever voor de prettige samenwerking en goede verzorging tijdens ons verblijf.

Zie bovenstaande foto’s van bestaande- en gerealiseerde situatie.