Infiltratie t.b.v. oplossen vochtproblemen

Bij Bilderberg Kasteel Vaalsbroek werd al jarenlang met vochtproblemen gekampt.

Enerzijds veroorzaakt door de aanwezigheid van diverse bronnen die hun loop zochten en anderzijds door dicht geslibde drainages.Na een grondig onderzoek in samenwerking met Bedi vochttechniek en Fränkische Rohrwerke werd een plan van aanpak gemaakt.

Een verlaagd terras van circa 90 m2 werd uitgegraven tot 1.20 meter diepte. Omdat hier de meeste bronnen zaten en ook water onder het gebouw zijn weg zocht, moest er gewerkt worden met diverse vuilwater pompen. Het water werd continu weggepompt naar de naastgelegen beek.

Grondverzet Jos Habets - kasteel vaalsbroek

Project Kasteel Vaalsbroek – Grondverzet Jos Habets

Vervolgens werd er een grindpakket aangebracht. Hierna kwam een speciaal infiltratiedoek waarop een veld van infiltratiekratten kwam te staan met diverse inspectieputten. Deze werden volledig ingepakt in het doek. Ook langs en op de kratten werd grind aangebracht. Tot slot werd er nog een nieuwe bestrating op het grind gelegd.

Het vervolg was een tunnel van circa 80 m1 maken. Ook weer met grind, doek en kratten. Door deze tunnel in vrij verval aan te leggen kon het water op het einde naar de naast gelegen beek worden geleid. Op de helft werd nog een drainage aangelegd naar de tunnel t.b.v. een bron naast het gebouw.

Tot slot werd de verbinding tussen het terras en de tunnel gerealiseerd, zodat alle water op het eindpunt in de beek uitkomt. Alle pompen konden nu weg.

De diverse dakgoten van het gebouw werden bovengronds afgekapt zodat het water infiltreert in de grond en naar de tunnel.

Uiteraard werd het hele traject netjes afgewerkt zodat op het voorjaar gras ingezaaid kan worden.

Wij danken de directie en medewerkers van Bilderberg Kasteel Vaalsbroek en alle leveranciers/bedrijven voor de prettige samenwerking.