Herinrichting terrein rondom kapel in Heijenrath

In opdracht van het IKL en in samenwerking met de gemeente Gulpen-Wittem diende het terrein rondom de kapel in Heijenrath opnieuw ingericht te worden.

Gestart werd met het verwijderen van de asfaltlaag en het inzagen van het asfalt langs de weg. Vervolgens werd de grond ontgraven ter plekke waar de parkeervoorziening zou komen. Hierbij kwamen we een oude waterput tegen. Deze werd vrij gegraven en gedeeltelijk weer opgemetseld. In een later stadium zal deze weer in de oude staat hersteld worden.

Grondverzet Jos Habets - Kapel Heijenrath

Kapel Heijenrade – Grondverzet Jos Habets

Om parkeren in de berm tegen te gaan werd rondom de kapel een muurtje bestaande uit Muschelsteine gemetseld. Hierna werd de uitkomende grond rondom de kapel verwerkt en met graszaad ingezaaid. Rondom de parkeerplaats zijn opsluitbanden geplaatst en langs de straatkant afgewerkt met beton en asfalt.

Om een goede ondergrond voor de parkeerplaats te krijgen werd eerst meng granulaat aangebracht en afgetrild. Vervolgens een laagje zand met hierop de multi rasters. Tot slot werden deze met een grondmengsel gevuld en ingezaaid.

Zie ook op de site van de gemeente Gulpen-Wittem: onder de rubriek Nieuws, Kapel en omgeving Heijenrath krijgt “Facelift”.

Wij danken het IKL, de gemeente en de buurtbewoners/vrijwilligers voor de prettige samenwerking. Dat deze plek nog lang een ontmoetings- en rustplaatsplaats voor de buurtbewoners en vele toeristen mag zijn.