Aanleg zwembad en vernieuwen terras in Heerlen

Van een klant in Heerlen kregen we de opdracht een zwembad te realiseren en de bestrating van het terras te vernieuwen.

Om beschadigingen aan de oprit en gazon te voorkomen werd deze dicht gelegd met stalen rijplaten.

Gestart werd met de sloop van een vijver. Vervolgens werd het grondwerk gemaakt t.b.v. de fundering voor een huisje waar de technische installatie voor het zwembad in komt te staan. Hierna werd de fundering en vloer van beton gestort.

Grondverzet Jos Habets - Aanleg zwembad en terras

Aanleg zwembad en terras – Grondverzet Jos Habets

Hierna werd gestart met het grondwerk voor het zwembad. Omdat we op grondwater stuitten, werd besloten om drainbeton te storten en het bad niet helemaal in de grond te leggen, maar gedeeltelijk bovengronds te laten uitkomen.

Nadat de vloer geprepareerd was met dubbele wapeningsmatten werd de vloer met beton gestort. Ook diende er een nis voor het roldek over het zwembad gemaakt te worden. Ondertussen werd al begonnen met het metselen van het pomphuisje.

Vervolgens werd het bad gemetseld. Uit voorzorg werden het dubbele muren van betonblokken met daartussen gestort beton. Nu kon de zwembadleverancier aan de slag met de installatie van het leidingwerk van het bad naar het pomp huisje. En daarna het aanbrengen van de folie in het bad.

Ondertussen gingen wij verder met het oppakken van de oude bestrating van het terras en alles wat opnieuw bestraat moest worden op niveau te brengen met korrelmix. De stratenmaker kon nu aan zijn werk beginnen.

Tot slot werden alle stalen rijplaten opgepakt om aan de afwerking te beginnen. Vanaf het gazon moest grond aangevuld worden om een geleidelijke overgang te krijgen naar het nieuw terras dat hoger lag.

Als laatste werden graszoden gelegd op de aangevulde grond. Het hele werk moest met klein materieel uitgevoerd worden i.v.m. een onderdoorgang van een carport en smalle stukken in het werkterrein. Dit hele project is in 6 weken gerealiseerd.